Welkom

Welkom bij Shinju Communications.

Werkwijze

Elk internetbureau werkt anders. Wij zijn een internetbureau dat zich aan de klant aanpast. Shinju Communications hanteert daarom een vaste projectaanpak. Onderdeel van deze vaste projectaanpak zijn de projectfasen en de projectplanning. De websites die we maken hebben één ding gemeen: het is maatwerk van concept tot de uiteindelijke publicatie. Het proces wordt continue bewaakt door de projectmanager.

Tijdens het realiseren van online web applicaties met u de volgende stappen:

 

Conceptfase

In de conceptfase wordt dieper ingegaan op de documentatie die voor handen is. Site structuur, functionaliteiten en design elementen zijn onderwerpen die aan de orde komen. Er wordt een globale invulling gegeven aan de inhoud en de werking van de website. Op basis van uw doelstelling en strategie, ontwikkelen wij één of meerdere concepten en een functionele omschrijvingen. Er is dan een duidelijke online strategie waar al de eisen van de website in beschreven staan.

Uitkomst:

 • Look and Feel
 • Webdesign concepten
 • Interaction Design
 • Functionele omschrijvingen         

 

 

 

Ontwerpfase

In overleg en na goedkeuring van het ontwerp concept wordt het ontwerp van de website verder uitgewerkt op paginaniveau in verschillende pagina-templates. Daarnaast wordt de schermindeling van de website vastgelegd in het functioneel ontwerp. Het designconcept op paginaniveau en het interactie ontwerp vormen de blauwdruk voor de website. Na goedkeuring van deze documenten kan gestart worden met de ontwikkeling van de website.

 

Uitkomst:

 • Uitgewerkt ontwerp
 • Functioneel ontwerp
 • Definitieve sitemap

 

Ontwikkelfase

Als alle ontwerpen van de pagina-templates zijn goedgekeurd wordt er gestart met het ontwikkelen van de website. Als eerste wordt de front-end van de website gemaakt. Dit is "voorkant" zoals de bezoeker de website ziet. Daarna wordt het Content Managment Systeem (CMS) geimplementeerd. Dat is de techniek die het mogelijk maakt om de website op een eenvoudige manier te onderhouden en uit te breiden. Dit noemen wij het back-end gedeelte.

Uitkomst:

 • HTML/CSS/JS
 • Implementatie CMS
 • Cross Browser Optimalisatie
 • Beta versie web applicatie

 

Testfase

De opdrachtgever kan binnen de test omgeving van Shinju Communications de Beta versie van de website online bekijken en testen. In deze fase kunnen eventuele bugs worden opgelost of aanpassingen aan de website worden doorgevoerd.

Uitkomst:

 • Eventuele wijzigingen doorvoeren
 • Final review
 • Operationele web applicatie

 

Opleveringsfase

Het eindproduct wordt uitvoerig besproken met de klant. Na een training in het beheer van de web applicatie, worden de producten live gezet. Support is uiteraard beschikbaar en het beheer kan indien gewenst worden begeleid. Wij hebben voor onze klanten uitgebreide faciliteiten in een datacentrum dat direct verbonden is aan de Amsterdam Internet Exchange.

Uitkomst:

 • Web applicatie live zetten
 • Aanmelden zoekmachines
 • Traning
 • Marketingsplan

          

Web applicatie beheer

Als de web applicatie is opgeleverd kunt u natuurlijk nog altijd bij ons terecht. Wij kunnen altijd het beheer van de web applicatie overnemen.

Uitkomst:

 • Hosting web applicatie
 • Onderhouden web applicatie
Chat