Welkom

Welkom bij Shinju Communications.

Privacy

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Shinju Communications In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

 

Artikel 2: Verzamelde gegevens

Shinju Communications verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van Shinju Communications afneemt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

het verlenen en factureren van onze diensten;afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses.

Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina's, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina's die u heeft bezocht.

Shinju Communications, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

 

Artikel 3: Cookies

Shinju Communications kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de diensten te vergemakkelijken en dienst die wordt aangeboden persoonlijker te maken.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het geheel van functionaliteiten van de dienst, adviseren wij u om de browser zo te programmeren dat hij cookies accepteert.

De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk geidentificeerd kunt worden, en zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door Shinju Communications of haar adverteerders.

U kunt de registratie van deze "cookies" door de computer verhinderen door de computer zodanig te configureren.

 

Artikel 4: Inzage en correctie

U mag de gegevens die Shinju Communications over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht Shinju Communicationste vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, Shinju Communicationszal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Shinju Communicationsen uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen.

 

Artikel 5: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Shinju Communications, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

 

Artikel 6: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Chat